Charity Blisterbutt

Charity 2016 Lucai

Het charity doel voor 2016 werd door de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering van januari bepaald. Een aantal leden hielden voor het goede doel waar zij voor stonden een spetterende presentatie. Met meerderheid van stemmen werd naar aanleiding van de presentatie van Cindy, gekozen voor stichting Lucai. Deze stichting organiseert vakanties voor ernstig en vaak terminaal zieke kinderen, samen met het hele gezin. De openingsrit van 10 april was tevens onze 3e Charity-Ride. De opkomst was enorm. Maar liefst 63 deelnemers!! We hadden geboft met het weer. Droog, maar in de ochtend wel frisjes. Tijdens de lunch stonden hotdogs op het menu, die gretig werden afgenomen.

Helaas werd gedurende dat het jaar vorderde steeds meer duidelijk dat de Stichting Lucai al geruime tijd geen activiteiten ontplooide en in feite een “slapende stichting” was. Dit had begin 2016 niemand opgemerkt. In overleg met het bestuur van ons Chapter werd besloten om de donatie voor 2016 niet te goede laten komen aan genoemde stichting, maar het ingezameld bedrag door te schuiven naar een nog nader te bepalen charity doel in 2017. Dit is op een correcte wijze kenbaar gemaakt aan Stichting Lucai, die helaas tot op heden hier nog niet op heeft gereageerd.

Hiervan hebben wij als Chapter natuurlijk ook onze lering uit getrokken en de spelregels om in aanmerking te komen voor een charity donatie aangescherpt. Zo moet het goede doel binnen Limburg zijn gelegen, de vereniging of stichting dient actief te zijn en niet in een noodlijdende situatie te zijn gekomen door wanbeleid en er zal vooraf moeten worden aangegeven welke materiële bijdrage dringend gewenst is. Ons Chapter zal geen donatie in de vorm van Euro’s overhandigen, maar in de vorm van een materiële steun zoals destijds ook aan Scouting De Landgraaf werd verleend.

Hogsback 17 route

Ons Chapter heeft ervoor gekozen regionale goede doelen boven het Charity doel van de H.O.G.®-Benelux te stellen, hetgeen niet wegneemt dat wij hun goede doel niet ondersteunen. Zo hebben wij in 2016 meegewerkt aan de Blister-Butt t.b.v. “Make-a-Wish” en zullen dit eveneens in 2017 samen met onze sponsordealer doen t.b.v. Pink Ribbon.