Chapter Lidmaatschap

Iedere HD of Buell eigenaar met een actief Full of Associate lidmaatschap van de H.O.G.® heeft kan lid worden van ons Chapter. 
Partners van leden die H.O.G.® lid zijn en lid zijn van het Limburg Chapter Netherlands en die zelf niet eigenaar zijn van een HD/Buell kunnen Partnerlid worden. Voor details wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement van het Chapter.

Het lidmaatschap bedraagt € 25,-. per kalenderjaar voor zowel gewoon als partner lidmaatschap. Indien het lidmaatschap na 1 juli aangevraagd wordt, bedraagt de contributie voor de rest van het jaar €12,50.

De contributie kan overgemaakt te worden naar:

bankrekeningnummer
IBAN:                 NL66ABNA0531174670
BIC(SWIFT):  ABNANL2A
t.n.v. :                  H.O.G.® Limburg Chapter Netherlands.

Door het invullen en ondertekenen en versturen van het inschrijfformulier (downloaden van de site, zie Medie->Downloads) én het betalen van de jaarlijkse contributie aan het Chapter verklaar je akkoord te gaan met de Chapter reglementen.

Het originele ingevulde exemplaar van het inschrijfformulier moet opgestuurd worden naar:

Limburg Chapter Netherlands
p/a Dutch Hills Harley-Davidson®
Langheckweg 2
6468 EL Kerkrade

Het formulier kan ook afgegeven worden bij de Sponsor dealer Dutch Hills Harley-Davidson® in Kerkrade

Voor de Statuten, Huishoudelijk Reglement en Ritreglement verwijs ik je graag naar de buttons aan de linkerzijde van deze pagina. Deze zijn als PDF in Acrobat Reader te lezen.