24-ALV-2

Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering vind zoals gewoonlijk in het begin het het nieuwe jaar plaats. De Notulen en de Powerpoint verslag zijn al naar alle leden van onze club gestuurd.

Toch even een klein artikel voor onze website; er waren namelijk ook aftredende bestuursleden, in het bijzonder Ron Vrancken. Ron heeft na 5 jaar te kennen gegeven het stokje te willen overdragen.

Onze Harley-Davidson Dealer Hans Koelman heeft met een persoonlijk woord en een aandenken voor in een luie stoel (bij lichtblauw water en beige zandstranden) Ron heel erg bedankt voor zijn inzet voor onze club. Tevens overhandigde Hans namens het bestuur een gegraveerd aandenken op leisteen.

Ron zelf bedankte alle bestuursleden en Frank als ex-bestuurslid voor hun bijdragen aan het succes voor het Chapter over de afgelopen jaren.

Na de verkiezing mochten we Evert Richter als nieuwe Director met applaus verwelkomen. Daar er geen vragen waren kon hij deze vergadering direct afsluiten.

24-ALV-1

Onze nieuwe Director aan het woord.

24-ALV-6