End of Season Rally 2017 gaat NIET door.

Na het succes van de  vorig jaar in samenwerking met de H.O.G. georganiseerde End  of Season Rally in Valkenburg  was het plan om ook dit jaar met de Chapterleden een End of Season Rally te organiseren.

Na zorgvuldige beschouwing van het “worst case” scenario in het licht van recente ontwikkelingen en de nieuwe organisatiestructuur die door de H.O.G. sinds 2017 verplicht gesteld wordt, hebben wij als bestuur  moeten concluderen dat het organiseren van de End of Season Rally 2017 leidt tot onaanvaardbare juridische en financiële risico’s voor het Chapter. Zo liggen alle financiële en juridische risico’s van in samenwerking met de H.O.G. Benelux georganiseerde events  per 2017 niet  meer bij de H.O.G. Benelux, maar bij het organiserend Chapter.  DIt geldt voor alle H.O.G. Benelux  events (ook bijvoorbeeld de H.O.G. Benelux Rally). 
De mogelijkheden voor een levensvatbaar verdienmodel in Valkenburg blijken naast deze genoemde risico’s ook sterk te zijn afgenomen door het feit dat in 2016 alle deelnemende partijen in omzet zwaar te lijden hebben gehad  als gevolg van het geringe aantal bezoekers.

Derhalve heeft het bestuur van het Limburg Chapter Netherlands  moeten besluiten af te zien van het organiseren van een tweede End of Season Rally.  

Wij hadden graag onze collega Harley-rijders in de gelegenheid gesteld andermaal te komen genieten van het mooie Limburgse landschap, maar het wel en wee  van het Chapter ligt ons als bestuur toch nader aan het hart.

Namens het bestuur, Taco Neven