2017 Algemene Leden Vergadering

CDA Kamerlid bezoekt Algemene Leden Vergadering Limburg Chapter

Tijdens de Jaarvergadering 2017 van H.O.G.® Limburg Chapter Netherlands mochten wij ons verheugen in de aanwezigheid van Martijn van Helvert, Lid van de Tweede Kamer der Staten – Generaal. De heer van Helvert is volksvertegenwoordiger voor het CDA met in zijn portefeuille infrastructuur en mobiliteit en derhalve geïnteresseerd in het fenomeen motorclubs in de Nederlandse samenleving. Het bestuur van het Limburg Chapter heeft hiermee de kans benut om reilen en zeilen van onze vereniging op een positieve manier over het voetlicht te krijgen bij de
gedeputeerde.
De heer van Helvert was aangenaam verrast door de sociale coherentie tussen de leden van de vereniging, de ondersteuning door de H.O.G.® en de hoge organisatiegraad waarmee het Limburg
Chapter Netherlands z’n doelstellingen in de praktijk realiseert.
We verwachten dat we met het ontvangen van de heer van Helvert hebben bijgedragen aan het ontstaan van een meer differentieerde beeldvorming binnen de Nederlandse politiek met betrekking tot motorclubs in het algemeen en H.O.G.® Chapters in het bijzonder.